Dursun Zaman lyrics

User Rating 2.3 (31 votes)
  • Currently 0.452
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BROWSE SONGS LYRICS

Manga - Dursun Zaman lyrics

Her sabah doan güneº
Bir sabah domaz oldu
Elleri ellerimden
Kay1p giden y1ld1z oldu
Gülünce 1º1k saçan
O gözler yaºla doldu
Alama duymaz art1k
Bir varm1º, bir yok oldu
Giderken b1rakt11
Bütün renkler siyah oldu
Üzülme anla art1k
Belki de huzur buldu

Dursun zaman, dursun diyorsun da
Oyun deil ki yaºamak
Sen inanmasan da bir son var anla
Herkese inat

Duysun seni dönsün diyorsun da
Oyun deil ki yaºamak
Yok bir çaren anla,
Sak1n uyanma y1llara inat