Usher - Raymond v. Raymond lyrics

Usher - Raymond v. Raymond album CD cover
1

Monstar lyrics

2

Daddy's Home lyrics

3

There Goes My Baby lyrics

4

Lil' Freak lyrics

5

She Don't Know lyrics

6

OMG lyrics

7

Mars Vs. Venus lyrics

8

Pro Lover lyrics

9

Foolin' Around lyrics

10

Papers lyrics

11

So Many Girls lyrics

12

Guilty lyrics

13

Okay lyrics

14

Making Love (Into The Night) lyrics