Goldfrapp - Black Cherry lyrics

Goldfrapp - Black Cherry album CD cover
1

Crystalline Green lyrics

2

Train lyrics

3

Black Cherry lyrics

4

Tiptoe lyrics

5

Deep Honey lyrics

6

Hairy Trees lyrics

7

Twist lyrics

8

Strict Machine lyrics

9

Forever lyrics

10

Slippage lyrics