Light Peace Love - Hallelujah lyrics


User Rating: 3.4 (145 votes)

  • Currently 0.672
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bookmark and Share
Print Lyrics
Correct Lyrics
Add Lyrics to Album

Translate Lyrics:
Hallelujah - Bamboo lyrics

Anong balita sa radyo at tv?
Ganun parin kumakapa sa dilim
Minsan naisip ko nang umalis nalang dito
Kalimutan ang lahat, lumipad, lumayo, oh

Bato bato sa langit, ang tamaan huwag magalit
Alam naman natin kung sino ang tuso
Sa bawat sumpang umiiyak, singil ko ay piso
Sa bawat lumuluhang dukha, alay ko'y dugo

May kasama ka kapatid, kaibigan
Hanggat ako'y humihinga
May pag-asa pa..

Halleluuu, hallelujaaah
Sinong sawa, sinong galit
Sumigaw ngayong gabi
Halleluuu, hallelujaah
Halellujah


Blinded by the light
I could barely see the faces in front of me.
Yes we have, and we begin we are the scars from within

I'm ashamed of what i become in the mirror,
The face of my one true enemy!!!

Hallelujah! It's a new day!
Let's take control!!!

If i have to take this message door to door
See myself in every soul!!!

With permission
I'll make this my personal mission!!!

Save me from the fire, from the fire,
Save me from the fire!!!

Ngayong gabi
Ako ang sundalo mo
Habang ika'y tulog
Ako'y gising nakabantay sa iyo,
Kasi mahal kita, kita mo,
Pag-ibig ko sayo lamang...

May kasama ka kapatid, kaibigan
Hanggat ako'y humihinga
May pag-asa pa..

Halleeluuu, halleluiaaah
Sinong sawa, sinong galit
Sumigaw ngayong gabi
Haleluu, halleluiaah (2x)


Please correct Hallelujah lyrics here.

Please add new lyrics to album Light Peace Love here.
Please add new lyrics of Bamboo here.

Advertise | Link to us | Privacy policy | Terms of use | Contact us
All song lyrics, logos, trademarks, album cover art, and other creative works are and remain copyright and property of their respective owners. Commercial use prohibited. Songs-Lyrics.net is a not-for-profit. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Copyright © 2004-2011 Songs-Lyrics.net, All Rights Reserved. Icons by Foood