Portals Of Grace - A Chantar M'Er lyrics


User Rating: 3.7 (3 votes)

  • Currently 0.734
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bookmark and Share
Print Lyrics
Correct Lyrics
Add Lyrics to Album

Translate Lyrics:
A Chantar M'Er - Azam Ali lyrics

A chantar m'er de so qu'eu no volria,
tant me rancur de lui cui sui amia;
car eu l'am mais que nuilla ren que sia:
vas lui no.m val merces ni cortezia
ni ma beltatz ni mos pretz ni mos sens;
c'atressi.m sui enganad' e trahia
Com degr' esser, s'eu fos dezavinens.

D'aisso.m conort, car anc non fi faillensa,
Amics, vas vos per nuilla captenenssa;
ans vo am mais non fetz Seguis Valensa,
e platz mi mout quez eu d'amar vos vensa,
lo meus amics, car etz lo plus valens;
mi faitz orgoil en digz et en parvensa,
et si etz francs vas totas autras gens.

Meraveill me cum vostre cors s'orgoilla,
amics, vas me, per qui'ai razon queu.m doilla;
non es ges dreitz c'autr' amors vos mi toilla,
per nuilla ren que.us diga ni acoilla.
E membre vos cals fo.l comensamens
de nostr'amor! Ja Dompnedeus non voilla
qu'en ma colpa sia.l departimens.

Valer mi deu mos pretz e mos paratges
e ma beutatz e plus mos fins coratges;
per qu'eu vos man lai on es vostr' estatges
esta chanson, que me sia messatges:
e voill saber, lo meus bels amics gens,
per que vos m'etz tant fers ni tant salvatges;
no sai si s'es orgoills o mal talens.

Mais aitan plus voill li digas, messatges,
qu'en trop d'orgoill an gran dan maintas gens.Please correct A Chantar M'Er lyrics here.

Please add new lyrics to album Portals Of Grace here.
Please add new lyrics of Azam Ali here.

Advertise | Link to us | Privacy policy | Terms of use | Contact us
All song lyrics, logos, trademarks, album cover art, and other creative works are and remain copyright and property of their respective owners. Commercial use prohibited. Songs-Lyrics.net is a not-for-profit. All advertising proceeds are used to maintain its servers.
Copyright © 2004-2011 Songs-Lyrics.net, All Rights Reserved. Icons by Foood